Polki, mężczyźni, praca
Login: Hasło:

Polki dla mężczyzn Mężczyźni dla Polek Praca dla Polek Zatrudnij Polki

Polityka prywatności i ochrona danych użytkownika witryny Polki.com

Właścicielem i operatorem witryny internetowej Polki.com jest firma Polish Translation LLC, spółka zarejestrowana w Chicago, w stanie Illinois., USA. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wskazuje nasze zdecydowane zaangażowanie w problemy ochrony danych użytkowników.

Poniższe postanowienia przedstawiają nasz sposób postępowania w procesie gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskiwanych przez odwiedzających niniejszą witrynę internetową.

Zbieramy i weryfikujemy następujące dane osobowe: adres e-mail i adres IP. Wszystkie inne dane osobowe są podawane dobrowolnie i nie są weryfikowane przez witrynę internetowa Polki.com, jak to opisano poniżej. W celu przetworzenia płatnych abonamentów członkostwa, strona trzecia (PayPal, Inc.) poprosi użytkownika o podanie imienia nazwiska, adresu do wystawienia faktury i danych karty kredytowej. Jednakże my nie zbieramy tych informacji, a płatność jest przetwarzana z wykorzystywaniem najnowszej technologii w zakresie szyfrowania, zapewniających bezpieczeństwo w sieci internetowej.

Adresy IP wykorzystujemy do diagnozowania wszelkich problemów sieciowych i administrowania naszą witryną internetową. Adres IP użytkownika może zostać użyty do wykonania analizy informacji na temat ogólnego użytkowania tej witryny internetowej i statystyki.

Nasza strona korzysta z reklam Google, ktόre mogą zawierać tzw. DART Cookies. W celu zaniechania wykorzystywania DART Cookies, odwiedź stronę google.com/privacy_ads.html.

Niniejsza witryna może przechowywać dane osobowe użytkowników, którzy wyrazili zgodę na podanie takich danych w swoich profilach, w tym numery telefonów, numery faksów, adresy e-mail i zdjęcia. Nie wykorzystujemy tych danych ani nie przekazujemy ich żadnym innym stronom, jeśli nie jest to wymagane przez prawo lub jeśli mamy podstawy uważać, że działamy w dobrej wierze w celu ochrony czyjegoś bezpieczeństwa, własności lub praw.

1. Nie dążymy do weryfikowania autentyczności danych identyfikacyjnych osób, z wyjątkiem adresu e-mail.

2. Użytkownik może wybrać, które dane osobowe (jak na przykład jego numer telefonu, numer faksu lub adres e-mail) mogą być dostępne dla innych członków witryny. Jeśli użytkownik ograniczy innym członkom dostęp do takich danych, będą one dostępne wyłącznie dla administratorów niniejszej witryny internetowej.

3. Jeśli bez zgody użytkownika ktoś użyje jego danych osobowych w swoim profilu, użytkownik musi skontaktować się Z nami i podać odsyłacz do takiego profilu. Podejmiemy wówczas odpowiednie działanie.

4. Do identyfikowania i rozpoznawania osób wielokrotnie nas odwiedzających i do dostosowania pewnych aspektów witryny internetowej używamy plików cookie. Jeśli przeglądarka użytkownika jest tak skonfigurowana, że odrzuca wszystkie pliki cookie, użytkownik nie będzie w stanie korzystać z niektórych lub wszystkich funkcji witryny internetowej Polki.com. Do śledzenia ani łączenia się z danymi osobowymi nie używamy sygnałów nawigacyjnych.

5. Jak to podano powyżej, bez pisemnej zgody użytkownika ani jeśli prawo nie wymaga ujawnienia danych osobowych, nie sprzedajemy, nie dzierżawimy, nie przenosimy ani nie udostępniamy danych osobowych innym stronom. W celu świadczenia naszych usług w witrynie internetowej Polki.com, współpracujemy ze stronami trzecimi, w tym z firmom zajmującą się przetwarzaniem naszych płatności oraz firmą hostingową niniejszej witryny internetowej. Strony trzecie muszą zachować poufność i bezpieczeństwo danych użytkowników oraz wykorzystywać je wyłącznie w celu świadczenia usług, które użytkownik abonuje w naszej witrynie internetowej. Jednakże, witryna internetowa Polki.com nie jest odpowiedzialna za obowiązujące u nich warunki świadczenia usług i zasady zachowania poufności danych.

6. Co pewien czas (nie częściej niż dwa razy w roku), możemy wykorzystać adres e-mail użytkownika do przesyłania informacji promocyjnych, które według naszego uznania mogą być przydatne lub interesujące dla użytkownika.

Użytkownik w pełni akceptuje oświadczenie o poufności danych i nieprzerwane korzystanie przez niego z naszej witryny internetowej jest bezpośrednim wyrazem takiej akceptacji.

W dowolnym czasie niniejsze zasady zachowania poufności danych mogą zostać zmienione w wyniku aktualizacji tej strony, bez zawiadomienia. Jeśli użytkownik w dalszym ciągu korzysta z naszej witryny internetowej, wyraźnie akceptuje aktualne "Warunki świadczenia usług" w tym zasad zachowania poufności danych.

Korzystanie przez użytkownika z niniejszej witryny internetowej podlega przepisom prawa Stanów Zjednoczonych i stanu Illinois. Wszelkie spory wynikające z korzystania przez użytkownika z niniejszej witryny internetowej podlegają przepisom prawa Stanów Zjednoczonych i stanu Illinois. Użytkownik znajdujący się poza tą jurysdykcją, jest odpowiedzialny za przestrzegania przepisów prawa lokalnego i na mocy przepisów prawa właściwego, może nie być uprawniony do korzystania z naszych usług.